Skip to main content
Cursos

Taller per a mestres i professorat

By octubre 26, 2018maig 6th, 2019No Comments

Presència, escolta i expressió

Tècniques expressives i de dramatització per a la dinamització de grups.

Com podem estar més presents? De quina manera podem escoltar millor els altres? Com podem millorar la nostra capacitat comunicativa? 

Presència, escolta i expressió són tres paraules bàsiques al teatre. Un actor a d’estar física, mental i anímicament present en escena per a poder reviure o recrear una situació dramàtica; ha de ser capaç d’escoltar els altres actors i d’expressar-se obertament per a que els espectadors puguen empatitzar amb ell.  

Mitjançant diferents exercicis d’expressió corporal, de treball vocal, improvisacions i jocs dramàtics, Pont Flotant vos proposa unes sessions per estimular la imaginació i desenvolupar la consciència del cos i de la veu per a millorar  la nostra capacitat comunicativa.

Dirigit a:

Mestres, professors i qualsevol persona que, per raons artístiques, professionals o personals estiga interessada en el coneixement de les seues capacitats expressives físiques i vocals. 

Objectius:

 • Estimular i desenvolupar la imaginació dels participants. 
 • Desenvolupar la capacitat comunicativa.
 • Descobrir el propi cos com un element de creació, de joc.
 • Afavorir la desinhibició.
 • Prendre consciència de les possibilitats expressives del cos i de la veu.
 • Ser capaços de coordinar la pròpia acció amb la dels companys, posant-se d’acord en velocitats, ritmes, direccions… 
 • Desenvopular el control respiratori i conèixer tècniques de relaxació i distensió. 
 • Aprendre a improvisar seguint premisses diferents.
 • Aprendre a utilitzar els elements bàsics que sostenen una situació dramàtica.
 • Apreciar la importància i el valor del treball en equip.

Continguts:

 • El coneixement de cos i la seua relació amb l’espai. 
 • La percepció sensorial per a construir la pròpia experiència escoltant, observant, manipulant i sentint diferents sensacions que alimenten la creativitat i l’expressió. 
 • La presència escènica.
 • La importància del “ací i ara” en escena.
 • La diversió com a element important en la tasca creativa.
 • “L’escolta” dramàtica.
 • L’accident o l’imprevist com a oportunitat.
 • La cançó, el moviment i la dansa o moviment coral.
 • La manipulació d’objectes.
 • L’objectiu, el conflicte dramàtic i les circumstàncies donades.
 • L’ús del joc com a suport dramàtic.

Temporalització:

 • Intensiu de cap de setmana (12 h.) 
 • Taller 1 setmana (4 sessions: 12-16h.) 
 • Taller 2 setmanes (6 sessions: 18-20h.)


  Accepte els termes, condicions i política de privacitat de la pàgina.