Skip to main content
Cursos

Taller joves

By octubre 26, 2018febrer 13th, 2019No Comments

Taller escènic de creació col·lectiva per a joves

Aquest taller escènic pretén oferir als joves una via d’expressió dramàtica i la possibilitat de viure una experiència creativa conjunta. Crear de manera col·lectiva suposa un exercici d’escolta als altres, un respecte i un valor a totes les idees; significa inspirar-se amb els altres, donar idees als altres, completar propostes dels altres, deixar que les nostres propostes es contagien o contaminen d’altres propostes; significa aprendre els uns dels altres.  

La companyia compartirà amb el grup algunes dels seues dinàmiques, ferramentes i punts de vista davant la creació escènica contemporània, caracteritzada per un discurs proper, un llenguatge  actualitzat i amb un contingut sensible amb la realitat que vivim.   

El taller proposa l’ús de l’experiència personal de manera creativa, utilitzant la força d’allò que és veritat com a punt de partida per a arribar a allò universal. Una anècdota personal, un somni, una carta, un ball, una cançó, una foto, un poema, un vídeo, un objecte personal, un record… pot ser el punt de partida per a la creació d’escenes o materials escènics. 

Crear a partir de les necessitats d’aquests joves, de les seues motivacions, preocupacions, mancances, inquietuds, interessos, ràbies… amb un objectiu artístic i un ambient respectuós.  

Dinàmica del taller:

Les sessions del taller es dividiran en dues parts: 

  • Una primera part, pràctica, amb exercicis d’expressió corporal, d’expressió vocal i dinàmiques de desinhibició que ajudaran els participants a despertar el cos i la ment per a obrir la seua expressivitat. 
  • Una segona part anirà dirigida a la creació col·lectiva de propostes escèniques, mitjançant improvisacions i diferents premisses, on es posaran en marxa tots els recursos creatius de la cia. al servei d’una dramatúrgia. 

Hi haurà també espai per a la reflexió i l’intercanvi experiencial i emocional, on s’analitzaran els materials creats, el propi procés creatiu i els dubtes, inquietuds i/o necessitats personals i/o artístiques que sorgisquen durant les sessions i el procés de creació.

Temporalització:

Entre 6-12 sessions de treball de 3 hores.


    Accepte els termes, condicions i política de privacitat de la pàgina.