D’allò particular a allò universal. Taller de creació escènica en col·lectiu a partir de les dinàmiques de treball de Pont Flotant.

Del 4 al 6 d’octubre de 2022

Partirem d’un tema i tractarem de portar-lo al nostre terreny, a allò conegut. Intentarem estar obertes a les oportunitats que ens ofereix el propi procés creatiu per a provocar experiències conjuntes. A poc a poc, anirem transformant les propostes en material escènic. Tindrem en compte la forma i el contingut, el dins i el fora, la mirada de l’espectador, el llenguatge no verbal, l’acció, la mescla de llenguatges, el ritme, la sorpresa, el trencament de les expectatives… Probablement hi haurà canvi de plans, d’opinió, de lloc, de rol, de perspectiva… Tot per tractar de transitar per eixe camí d’anada i tornada entre allò particular i allò universal en la seua dimensió més espectacular.

 

Aquest taller està adreçat a professionals de l’acció social i educativa (educadors/res, terapeutes, cuidadors/res…) i a totes les persones que tinguin  alguna vinculació creativa amb les arts escèniques (interpretació, direcció, escriptura, arts plàstiques, pedagogia…).

 

Durant les sessions de treball tractarem de posar en pràctica alguns dels mecanismes, dinàmiques i punts de vista de la companyia davant la creació escènica. Combinarem una part pràctica dirigida a la creació d’una proposta escènica col·lectiva amb una part més reflexiva i teòrica on analitzarem els materials creats, el propi procés creatiu i els dubtes i inquietuds que sorgisquen durant les sessions de treball.

 

Sessions: dimarts 4 (16-20h.); dimecres 5 (10-14h. i 16-20h.); dijous 6 (16-20h.)

 

Continguts:

 • L’espai creatiu. “Tot val”.
 • El “jo creatiu”. Aprofitar els recursos, la personalitat, la riquesa creativa, biogràfica, la sensibilitat, la mirada particular de cada persona per a l’enriquiment i amplitud del projecte.
 • El repartiment o l’especialització de tasques. La riquesa de diferents llenguatges.
 • El concepte de propietat dins de la comunitat creadora. Possibles excepcions.
 • El concepte de material. Mescla, fusió i contaminació. Tipus de materials.
 • Creació i transformació de materials.
 • El “joc” com a “filosofia de treball” i punt de partida. Normes, component lúdic, competitivitat, etc.
 • Concepció del procés com a material, com a continent obert, lliure, creatiu, canviant, innovador, adaptable, porós a les circumstàncies i necessitats de la temàtica i el discurs.
 • L’experiència comú a través del procés creatiu.
 • Narrativitat fragmentada i multiformal.
 • Continent i contingut: vinculació entre forma i discurs.
 • Línies dramatúrgiques. Dramatúrgia del cos. Dramatúrgia del text. Dramatúrgia de l’espectador. Dramatúrgia dels materials.
 • Capes en la dramatúrgia.
 • L’espai escènic.
 • El joc i el caos.
 • Fases de creació: procés i resultat.

 

Impartirà el taller Jesús Muñoz, llicenciat en Art Dramàtic per l’Escola Superior d´Art Dramàtic de València i diplomat pel Centre Artistique International de la Voix Roy Hart (França). És membre fundador de Pont Flotant, junt a Àlex Cantó, Joan Collado i Pau Pons. Ha participat com a intèrpret en les 10 produccions de la companyia i desenvolupa tasques de direcció, dramatúrgia i investigació escènica.