Data i horari de la funció:  14 de maig, a les 20h.
Lloc: Teatro Romea, Múrcia
Una producció de: Pont Flotant

Sinopsi

Acampada és un simulacre, una espècie d’assaig de tot allò que podria passar si 6 amics amb cultures i capacitats físiques i psicològiques diverses passaren una cap de setmana junts en la natura.  

Com afectarà l’entorn a les seves capacitats? Seran capaços de superar o d’assumir  les seves pròpies incapacitats? I les dels altres? Seran capaços de despertar la seva capacitat d’adaptació, de llegir el món segons els llenguatges dels altres?   

Acampada és un experiment fràgil perquè necessita de la voluntat del públic per a completar-lo, per a escoltar més enllà del soroll, per a comprendre més enllà de les paraules, per a imaginar allò al que no arriba la vista.   Acampada és també el simulacre d’una obra per a tot el públic -com a mínim per a una majoria real- on l’humor, l’emoció, el llenguatge i els diferents codis escènics servisquen per a establir vertaderes vies de comunicació i de trobada entre múltiples capacitats cognitives, sensorials i emocionals. 

Creació: Àlex Cantó , Joan Collado, Jesús Muñoz i Pau Pons (Pont Flotant)

Interpretació:
Àlex Cantó, Mónica Lamberti, Itziar Manero, Jesús Muñoz, Alberto Romera i Benito Valverde