Skip to main content
Altres projectes

Altres InCapacitats
2018

By març 22, 2018abril 12th, 2019No Comments

Altres Incapacitats
Laboratori escènic, Pont Flotant

Teatros del Canal, Sala Verde

Seguint la seua línia de treball relacional amb la comunitat, Pont Flotant ha desenvolupat -en el marc del 36 Festival de Otoño de la Comunitat de Madrid- un laboratori escènic en el qual abordar alguns aspectes de la diversitat funcional. El seu objectiu ha sigut reflexionar conjuntament sobre el concepte de capacitat, sobre allò o aquell que ens incapacita i sobre les diferències que ens uneixen o ens separen a causa d’aquestes “incapacitats”.

La capacitat com a idea mutable
“Canvia la nostra capacitat per a aprendre, per a córrer, per a sentir emocions, la nostra capacitat de treball, la nostra capacitat adquisitiva? Fins on arriben les capacitats humanes? La capacitat és un límit, un màxim fix o variable? Com afecta l’entorn a les meues incapacitats? Som capaços de superar o d’assumir les nostres incapacitats? I les dels altres?

No totes les capacitats tenen el mateix valor social ni econòmic o impliquen una jerarquia, una linealitat, una competició, un apte o no apte. Despertem les nostres capacitats més absurdes i ineptes com a acte de rebel·lió simbòlica, com a manera de “fallar millor”, com deia Beckett. Al cap i a la fi, les nostres qualitats dependran, en molts casos, de la nostra capacitat o incapacitat adquisitiva.

En els nostres processos de creació, sempre hem partit de les nostres pròpies vivències, tractant de construir un camí d’allò particular a allò
universal, buscant en la intimitat i en l’anècdota l’empatia amb el públic general, fent que aquesta implicació personal es trasllade a l’espectador. Una altra de les constants en les nostres creacions és enfocar un tema (en aquest cas, les “capacitats i incapacitats” de l’ésser humà) des de punts de vista molt dispars i amb llenguatges artístics i científics diversos.

La idea d’aquest laboratori escènic naix de la necessitat de la interacció personal i escènica de persones amb capacitats i coneixements molt diversos (des de ballarins, intèrprets o artistes fins a persones no relacionades directament amb les arts escèniques), partint de la concepció que l’art és motor de reflexió i de canvi de l’entorn social i que la recerca i la creació escènica poden ser també espais comuns d’aprenentatge i de desenvolupament personal i artístic.

D’aquesta manera hem anat generant diferents materials escènics, encara en estat embrionari que, connectats a través de diferents recursos dramatúrgics, comencen a provocar ja una certa narrativitat (fragmentada i polièdrica, això sí) i a generar i nodrir un discurs que, de ben segur, seran la base de la nostra futura producció.

Pont Flotant

Formadors i directors artístics del projecte:
Àlex Cantó, Pau Pons, Jesús Muñoz i Joan Collado

Artistes col·laboradors:
Ana Erdozain, Alba González, Fermín Jiménez i Pedro Aznar

Psicòleg col·laborador:
Juan Carlos Morcillo

Educador col·laborador:
Primitivo Sáez

Any de producció del laboratori escènic:
2018