Equip Pont Flotant

Àlex Cantó

Producció – Coordinació tècnica

Llicenciat en Art Dramàtic per l’Escola Superior d´Art Dramàtic de València.

Experiència professional

Com a actor ha treballat en companyies com Bambalina Teatre Practicable, La Dependent, Albena, Combinats, Purna, Gòrmic i Teatre El Musical, Heredores de Sánchez-Atienza, Pérez i Disla. I amb directors com Gemma Miralles, Laura Useleti, Fernando Bernués, Joanmi Reig, Victòria Salvador, Jaume Policarpo, Jaume Pérez, Xavi Puchades i Cristina García, entre d’altres.

Per a la televisió ha treballat com a actor en les sèries Socarrats i Maniàtics (Albena/Conta Conta), En l´aire (Createle) i L’Alqueria Blanca (Trivisión).

Ha impartit cursos de formació i creació escènica entre els que destaquen els organitzats a Las Naves de València, la Universitat de València o Transdrama (Mèxic).